Analüütilise Psühholoogia Erakool on Jungi seltsi poolt 2002. aastal loodud täiskasvanute koolitusasutus, mis korraldab erialast täiendkoolitust. Erakooli põhikirjaliseks eesmärgiks on C. G. Jungi analüütilise psühholoogia alase täiendkoolituse organiseerimine vastavalt International Association for Analytical Psychology (IAAP) nõuetele ja standarditele. Erakooli tegevus on suunatud analüütilise psühholoogia ja psühhoteraapia tundmaõppimisele ning kasutamisele professionaalses psühholoogilises nõustamises ning enesearendamises; koolitusel osalejate konkurentsivõime tõstmisele tööturul; koolitusest osavõtjate arendamisele mõistmaks paremini ennast, teisi ja inimestevahelisi suhteid ning koolitusest osavõtjate varustamine teadmistega, mida nad saavad rakendada oma erialatöös.

Õppekorralduse aluseks on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad ja kehtestatud õppekorralduse eeskirjad. Õppetöö toimub tsüklitena ning iseseisva ja grupitööna õppekava alusel.  Õppetsükkel koosneb kursustest (loengud, seminarid, individuaalanalüüs, grupi- ja individuaalsupervisioon, kovisioon, töö kirjandusega jms). Erakooli lõpetamiseks on vajalik läbida õppeprogramm ja selle korra kehtestab EAPS juhatus iga koolitusprogrammi puhul eraldi.

Erakooli juhib Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsi juhatus vastavalt põhikirjale.

Erakooli õppekavaga saate tutvuda siin.