Eduka teraapiaprotsessi vältimatu osa on kliendi jaoks turvalise keskkonna loomine selleks, et oleks võimalik rääkida kõigest, mis talle oluline. Me väärtustame praktilises tegevuses nii konfidentsiaalsuse kui teiste eetiliste põhimõtete järgimist väga kõrgelt. Konfidentsiaalsuspõhimõtte ja teiste eetiliste põhimõtete tagamist reguleerib ka meie eetikakoodeks