Mainitud kompleksid võivad olla seotud iseäranis keerukate minevikukogemuste või arhetüüpsete väärtustega (nt mehelikkus või agressiivsus), mille kontrolli alla saamise või ellu rakendamisega inimene hakkama ei saa. Ühtlasi avastas Jung psühhootiliste patsientidega töötamise käigus, et nende kogemused liigitusid teatud mustritesse ning enamgi veel – meist igaühe psüühe on kujundatud selliste mustrite alusel. Neid mustreid kutsus ta arhetüüpideks.

Jungi nägemuse kohaselt leidus iga sellise kompleksi tuumas üks või mitu arhetüüpi. Nii näiteks võidaks öelda, et inimesel on „emakompleks“, kui tema varased kogemused emaga on olnud eriliselt valulikud ning kes seetõttu ei suuda ema-arhetüübiga seonduvale võimsale energiale inimsuhtluses kohta leida.