Neli arhetüüpi. Ema. Taasüünd. Vaim. Trikster. C.G.Jung. Pilgrim 2013

Inimene ja tema sümbolid. C. G. Jung, M-L. von Franz J. Jacobi jt.  Eesti C.G. Jungi Analüütilise Psühholoogia Selts 2005

Mina ja alateadvus. C. G. Jung.  Ilo 2005

Mälestused, unenäod, mõtted. C. G. Jung. Eesti Raamat 2004

Psühholoogilised tüübid (sarjast „Avatud Eesti Raamat“). C. G. Jung. Ilmamaa 2005

Sissejuhatus Jungi psühholoogiasse. C. S. Hall, V. J. Nordby. Väike Vanker 2007

Tänapäeva müüt (sarjast „Avatud Eesti Raamat“). C. G. Jung. Vagabund 1995