Analüütilise Psühholoogia ja Psühhoteraapia Keskus on Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsi poolt loodud üksus, mis koondab Eestis analüütilist nõustamist, psühhoteraapiat ja analüüsi pakkuvaid psühhoterapeute. Keskuse sihiks on tagada teenuse kvaliteet ning teha kliendile lihtsamaks  seltsi poolt tunnustatud psühholoogi, psühhoterapeudi või analüütiku leidmist.