Konsultatsiooni eesmärk on aidata kliendil jõuda selgusele oma vajadustes. Konsultatsioon võib aidata valida sobivaima meie poolt pakutavate teenuste seast, aga jõuda ka tulemuseni, et sobiv teenus on mujal. Võtmesõnaks on kliendi teadlik valik edasiste otsuste langetamiseks. Konsultatsioon on üldjuhul iga nõustamisprotsessi esimene samm.

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on toetada inimese toimetulekut, parandada heaolu, leevendada pingeid, lahendada kriise ja probleeme. Oluline on see, et psühholoogilise nõustamise käigus edendatakse inimese iseseisvust probleemide lahendamisel. Meie seltsi liikmete poolt pakutav nõustamine tugineb eelkõige analüütilise psühholoogia põhimõtetele. Nõustamisprotsess keskendub tavaliselt kindla probleemi või probleemideringi lahendamisele ning on ajaliselt lühem kui psühhoteraapia või analüüs.