Analüütiline psühhoteraapia põhineb Carl Gustav Jungi ideedel inimpsüühika olemuse ja toimimise kohta. Psühhoteraapia on nõustamisest sügavam ning intensiivsem töövorm, kus analüüsitakse ning töötatakse läbi traumaatilised lapsepõlvekogemused, jõutakse selgusele, kuidas inimene iseendast ja oma suhetest mõtleb ning kuidas mõtted ja tunded käitumises väljendudes “loovad” need suhted ja selle reaalsuse, milles inimenene elab. Teraapiaprotsessi kestus on individuaalne, kuid arvestada võiks vähemalt aastase pühendumisega vähima sagedusega üks kohtumine nädalas. Tulemusena on inimene teadlikum iseendast ning vabam tegema oma elus rahuldustpakkuvamaid valikuid.

Analüüs on kõige suurema sügavusastmega sekkumine analüütilise psühholoogia kontekstis.  Analüütiline protsess on igal konkreetsel juhul erineva kestusega, kuid soovitavalt kohtub klient analüütikuga vähemalt kaks korda nädalas à 50 minutit. Jungiaanlik analüüs viib eneseteadlikkuse kasvule ning tugevdab inimese enda ressursse eluraskustega toimetulekul. Analüüsi käigus luuakse turvaline ning hoidev „ruum“, mis võimaldab tegeleda sügavuti teemadega nagu elu mõtte otsingud, tühjustunne, kaotused, loovus,seksuaalsus, vananemine jt. Analüütik aitab kliendil kõigis neid inimelu universaalsetes väljakutsetes näha oma unikaalsust ning aja jooksul moodustub väikestest tükikestest uus pilt, mis on lähtepunktiks muutustele ja kasvule.