Analüütilise Psühholoogia Erakool korraldab seltsi liikmetele ja liikmete kaudu registreerunutele kord kuus pühapäeviti analüütilise kirjanduse lugemisõhtuid, kus töötatakse põhjalikult läbi koos lugemiseks valitud raamat või artikkel. Eesmärk on soodustada diskussiooni analüütilise psühholoogia teemal ning kinnistada arutelu ning vaidluste kaudu teoreetilisi teadmisi.