Analüütiline psühholoogia on nimi, mille Jung andis enda poolt väljatöötatud psühhoteraapia vormile. Jungi vaated olid pikkade aastate vältel pidevas arengus, mistõttu lühikokkuvõtet neist on raske anda; enamgi veel – kui kõneleda tänastest jungiaanlikest analüütikutest, siis neid mõjustab omakorda sajandipikkune areng ja mõttelugu nii psühhoteraapia kui analüüsi vallas.  Sellegipoolest üritame anda siin väikese ülevaate  tänase analüütilise psühholoogia juurtest ja olemusest.

Algusaastad

Kompleksid ja arhetüübid

Koostöö Freudiga

Eesmärgipärane ja isereguleeruv psüühe

Ise (Selbst, Self)

Individuatsioon

Vari

Psühholoogiliste tüüpide teooria, põhifunktsioonid ja introvertsus-ekstravertsus

Unenäod

Spirituaalsus ja religioon

Analüütiline suhe

Jungi vaated muudes valdkondades

Soovitatud eestikeelne kirjandus

Vaata ka Analüütilise Psühholoogia Ühingu (The Society of Analytical Society) kodulehelt lühiülevaadet jungiaanlikest kontseptsioonidest http://www.thesap.org.uk/analytical-psychology